Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest główną, publiczną biblioteką województwa małopolskiego, gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory na miejscu, a także na zewnątrz, pośredniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym. Sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią samorządowych bibliotek publicznych w Małopolsce. WBP w Krakowie jest biblioteką otwartą na świat i ludzi, zapewnia dostęp do wiedzy, kultury, informacji, jest miejscem spotkań, utrwalania więzi społecznych i swobodnego krążenia idei.