Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

„Wyspiański wyzwala” (13-18 lat)

Czy „Wyzwolenie” może opisywać nasz dzisiejszy świat? Kim mógłby być dzisiaj Wyspiański? Czy klasyka może brzmieć współcześnie, opowiadać nasze przeżycia i opisywać dzisiejszy świat? Teatr zawsze funkcjonuje „tu i teraz”, jest najbardziej nietrwałą, ale też najaktualniejszą ze sztuk.

W programie:

Tytuł warsztatu nawiązuje do interdyscyplinarnego projektu artystycznego wokół twórczości Stanisława Wyspiańskiego, w którym zaproszeni twórcy próbowali reinterpretować, dialogować i rozwijać myśli krakowskiego klasyka. Na podstawie tekstu źródłowego dramatu, założeń projektu, a także fragmentów spektaklu „Wyzwolenie” w reżyserii Konrada Swinarskiego i Radosława Rychcika młodzież będzie miała okazję doświadczyć na ile klasyka może opowiadać o współczesnym świecie, państwie, obywatelskim nieposłuszeństwie i tożsamości narodowej. Uczestnicy przekonają się jak bardzo buntowniczym, poszukującym i wizjonerskim artystą był Wyspiański. Wspólnie zastanowią się również w jaki sposób interpretować tę samą scenę, jak osobowość reżysera/aktorów wpływa na odczytanie dramatu, jak sytuacja polityczno-społeczna wpływa na powstawanie spektakli.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 13 do 18 lat

Liczba uczestników: 25-35 osób

Czas trwania: 2 godz.

Kalendarz zajęć: kwiecień-grudzień 2017, terminy ustalane indywidualnie

Koszt: 1,00 zł od osoby

Miejsce: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie / Miniatura, pl. Św. Ducha 2

Szczegółowe informacje i rezerwacja: Biuro Rezerwacji Biletów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, tel. (12) 424 45 25 / 424 45 28