Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

„Igrzyska tożsamości we współczesnym kinie” (14-18 lat)

Dorastam – co jest normą a co poza nią? Tożsamość – czekanie na dorastanie? Kiedy chce być podobny, a kiedy chce się różnić? Kiedy odmienność zbliża mnie do wszystkich? To tylko z kilka z nurtujących młodzież pytań, na które spróbują znaleźć odpowiedź w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

W programie:

Tytuł warsztatu nawiązuje do głośnego filmu „Igrzyska śmierci”, w którym kult głównego bohatera wyrażany jest przez kreację odwagi, wierności zasadom oraz nieugiętości w walce. Wybrane postawy i wybory zostaną omówione na przykładzie bohaterów filmów „Igrzyska śmierci”, „Niezgodna” i „Zmierzch”. Prowadzący zaproponują uczestnikom różnego rodzaju ćwiczenia i tematy do dyskusji w celu zwrócenia ich uwagi poprzez wskazanie konkretnych przykładów na rolę autorytetu promowanego we współczesnym kinie w kształtowaniu postawy życiowej, na dostęp do nieświadomych możliwości dzięki identyfikacji z filmowym bohaterem, na świadome sięganie do wzorców w codzienności, a także na pozorną sprzeczność w chęci bycia odmiennym i chęci przynależności do grupy. Film zostanie potraktowany jako współczesna baśń odgrywająca ważną rolę w konstytuowaniu tożsamości młodego człowieka.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 14 do 18 lat

Liczba uczestników: 25-35 osób

Czas trwania: 2 godz.

Kalendarz zajęć: marzec-grudzień 2017, terminy ustalane indywidualnie

Koszt: 1,00 zł od osoby

Miejsce: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie / Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12

Szczegółowe informacje i rezerwacja: Biuro Rezerwacji Biletów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, tel. (12) 424 45 25 / 424 45 28