Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

„ALTER EGO” (13-18 lat)

„Ja to ktoś inny” pisał Artur Rimbaud. Alter ego dosłownie można przetłumaczyć jako „drugi ja”. Termin ten używany jest w literackich analizach opisujących postacie psychologicznie identyczne. Fikcyjny bohater często stanowi alter ego samego autora, prezentując pośrednio jego myśli, tłumione skłonności czy najbardziej skrywane jego społecznie nieakceptowane zachowania.

O Instytucji

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie to instytucja kultury i sztuki z ponad stuletnią tradycją. Od kilku lat teatr łączy dobre praktyki, które sprawdzały się na przestrzeni wieku, z nowymi technikami i sposobami docierania do dzieci i młodzieży. Teatr staje się miejscem otwartym dla edukacji i nowych metod pracy, równocześnie pozostając silnie związanym z celebrowaniem sztuki wysokiej. Wszystkie przestrzenie teatru (Duża Scena, Scena Miniatura, Dom Rzemiosł i Małopolski Ogród Sztuki) są teraz dostępne do eksploracji i nauki, a tworzone działania otwierają zakamarki teatralne dla widza w każdym wieku.