Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy kreowaniu postaci? Jak szukać cech charakteryzujących daną postać? Co w niej przyciąga uwagę? W jaki sposób pokazać towarzyszące jej emocje? W trakcie warsztatów poszukamy odpowiedzi na te i inne pytania analizując i odgrywając różne postaci i scenki z bajki „Pinokio”.

Warsztaty aktorskie adresowane dla najmłodszych, których celem jest pokazanie jak za pomocą środków scenicznych przedstawić pojęcie czasu w teatrze.

Warsztaty muzyczno-teatralne oparte na komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”, której premiera otwiera aktualny sezon w Teatrze im. Juliusza Słowackiego . Na warsztatach młodzież będzie miała okazję zobaczyć jak można pracować z umuzykalnieniem warstwy tekstowej sztuki, nauczyć się poprawnej dykcji i impostacji, oraz świetnie się bawić pod okiem doświadczonej aktorki – Hanny Bieluszko.

Warsztaty plastyczno-teatralne dla grup integracyjnych polegające na poszukiwaniu formy plastycznej do oddania wyobrażenia baśniowej postaci m.in. poprzez malowanie własnej twarzy. Praca z technikami dramy i improwizacji teatralnej oraz ruchowe odbieranie wrażeń zmysłowych dla grup z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Stopień trudności zajęć zostanie dostosowany do możliwości grupy.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie to instytucja kultury i sztuki z ponad stuletnią tradycją. Od kilku lat teatr łączy dobre praktyki, które sprawdzały się na przestrzeni wieku, z nowymi technikami i sposobami docierania do dzieci i młodzieży. Teatr staje się miejscem otwartym dla edukacji i nowych metod pracy, równocześnie pozostając silnie związanym z celebrowaniem sztuki wysokiej. Wszystkie przestrzenie teatru (Duża Scena, Scena Miniatura, Dom Rzemiosł i Małopolski Ogród Sztuki) są teraz dostępne do eksploracji i nauki, a tworzone działania otwierają zakamarki teatralne dla widza w każdym wieku.