Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Jak wyglądają kostiumy cyrkowców? A jak postaci z Cyrku Kantora? Czy kostium może przypominać abstrakcyjną rzeźbę? A może sami przebierzemy się za woltyżerkę lub żonglera?

Czy list może być dziełem sztuki? Korzystając z materiałów archiwalnych będziemy odkrywać tajniki warsztatu Tadeusza Kantora. Reprodukcje jego archiwalnych listów-obrazów – cyklu obrazów z lat 60-tych, staną się dla nas punktem wyjścia do własnych poszukiwań.

Głównym zadaniem Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA jest upowszechnianie dzieła artysty, zarówno w dziedzinie teatru, jak i sztuk plastycznych. Służy temu prowadzona na szeroką skalę działalność naukowa i wystawiennicza, organizowana w Krakowie, a także w wielu ośrodkach w Polsce i za granicą.
CRICOTEKA pełni rolę „Żywego Archiwum” twórczości teatralnej Kantora, bazując na powstałym i przechowywanym w Krakowie unikalnym zbiorze kilkuset obiektów oraz kostiumów ze spektakli Teatru Cricot 2, pism teoretycznych, rysunków i projektów Kantora, rejestracji wideo, dokumentacji fotograficznej, wreszcie tysięcy wielojęzycznych recenzji, czasopism, książek – plonu wieloletnich wędrówek Tadeusza Kantora i jego aktorów, który stale jest rozbudowywany o nowe pozycje i naukowo opracowywany.