Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Cykl zajęć adresowany do młodzieży licealnej i studentów. W jego ramach raz w miesiącu będą się odbywać spotkania ze specjalnym gościem, który wspólnie z uczestnikami odkryje sekrety i kulisy wybranego spektaklu Opery Krakowskiej.

 W programie:

Udział w cyklu #Opera to okazja do spotkania z twórcami różnych przedstawień oraz artystami biorącymi w nich udział. Prowadzący zajęcia dziennikarz, w zależności od specyfiki omawianego spektaklu, będzie zapraszał jego współtwórców, a więc reżysera, scenografa, kierownika muzycznego solistę czy kostiumografa. Spotkania dadzą przestrzeń do rozmowy nad koncepcją powstania spektaklu, wykorzystywanych przy tym pomysłów, inspiracji. Tym samym staną się kluczem do lepszego zrozumienia sztuki przez odbiorców. Uczestnicy poznają fabułę i muzykę z wybranej opery, będą mieć możliwość obejrzenia z bliska scenografii i kostiumów, także wglądu do partytur. Zwieńczeniem każdego spotkania będzie skonfrontowanie zdobytych informacji poprzez obejrzenie na żywo w Operze omawianego na danych zajęciach przedstawienia.

Zajęcia adresowane do: młodzieży licealnej i studentów

Liczba uczestników: do 36 osób

Czas trwania: 1,5 godz.

Kalendarz zajęć: 28 stycznia, 11 lutego, 4 marca 2018

Koszt: 6,00 zł od osoby

Miejsce: Opera Krakowska w Krakowie, ul. Lubicz 48

Szczegółowe informacje i rezerwacja: Biuro organizacji widowni, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, tel. (12) 29 66 262/263/196