Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej powstał z potrzeby zachowania dla przyszłych pokoleń świadectw dawnej kultury na Orawie. Muzeum jest miejscem, w którym pamięć dawnego obyczaju oraz tradycje rzemieślnicze znajdują swoją ciągłość.

BON KULTURY w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej to okazja do zapoznania się z dziejami, kulturą i specyfiką regionu poprzez żywe odczuwanie dawnego świata – wędrówki pośród zabytkowych zagród chłopskich, zakładów przemysłowych i kontakt z rzeczami, które kiedyś służyły ich mieszkańcom, a także przez poznanie różnych rodzajów i techniki wykonywania tradycyjnych form zdobniczych.