Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Warsztaty muzealne, których zadaniem jest przybliżenie obrzędów i zwyczajów małopolskiej wsi z początku XX wieku.

Warsztaty muzealne poświęcone potędze husarii, obejmujące okres historyczny wojen Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Imperium Osmańskim, ze szczególnym uwzględnieniem panowania Jana III Sobieskiego i Odsieczy Wiedeńskiej.

Zajęcia muzealne przybliżające rozwój kolei w Polsce, historię dworca w Tarnowie oraz zasady bezpieczeństwa na kolei w oparciu o ekspozycję muzealną.

Warsztaty muzealne obejmujące okres historyczny od zaborów do zakończenia I Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów Ziemi Tarnowskiej w kontekście stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zapraszamy w podróż w czasie na Zamku w Dębnie, podczas której przebrani w stroje z dawnych epok, poznamy staropolskie obyczaje, w których dawniej brano udział na różnych etapach życia.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie to miejsce pielęgnujące więzi łączące dziedzictwo kulturowe ze współczesnością – miejsce spotkań z tradycją, historią i sztuką, a jednocześnie przestrzeń ciekawych zabaw i odkryć, sprzyjających rozbudzaniu otwartości i kreatywności, przestrzeń rozmów o czasach obecnych.

BON KULTURY w Muzeum Okręgowym w Tarnowie to unikatowa propozycja spędzenia czasu wolnego w postaci fascynującej podróży do przeszłości – podróży, która uczy nie tylko o czasach minionych, ale także o nas samych, tu i teraz.