Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

„Dziecięcy świat, czyli zabawki z dawnych lat” (5-65 lat i więcej)

Ośrodki zabawkarstwa powstały na przełomie XIX i XX wieku. Zabawki wykonywane były najczęściej przez całe rodziny, często w przydomowych warsztatach. Wycinano je według szablonu z grubego papieru, tkaniny czy drewna lub wyplatano z wikliny, toczono, rzeźbiono i ozdabiano malując na jaskrawe kolory, ryzując albo wypalając.

O Instytucji

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu powstało z szacunku dla historii regionu oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego. To miejsce odkrywania powiązań między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, tworzenia nowych interpretacji i kontekstów. Miejsce otwarte na dialog, zachęcające do samodzielnego, niezależnego myślenia.

BON KULTURY w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu to okazja, by odkrywając bogactwo kulturowe Sądecczyzny, znaleźć natchnienie dla własnych działań twórczych, pogłębić wiedzę o otaczającym nas świecie i nauczyć się odczytywać ślady, odciśnięte w nim przez czasy minione.