Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Chcesz poznać historię i kulturę górali pienińskich podczas walk o niepodległą Polskę i po odzyskaniu wolności, zobaczyć jaki wpływ zewnętrzne wydarzenia miały na wygląd wnętrza chałup góralskich. Przyjdź na warsztaty regionalnego malarstwa na szkle!

Celem zajęć jest przybliżenie historii i dorobku miasta Nowego Sącza w kontekście ostatnich 100 lat mijających od odzyskania przez Polskę niepodległości oraz poznanie motywów dekoracyjnych w pamiątkach z okresu międzywojennego i stworzenie własnego godła.

Przyjdź i przejdź specjalnie zaplanowaną trasę z I Pułkiem Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, poszukując ukrytych kopii dokumentów i odkrywając po drodze ciekawe fakty i zdarzenia, które przyczyniły się do wyzwolenia Polski.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu powstało z szacunku dla historii regionu oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego. To miejsce odkrywania powiązań między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, tworzenia nowych interpretacji i kontekstów. Miejsce otwarte na dialog, zachęcające do samodzielnego, niezależnego myślenia.

BON KULTURY w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu to okazja, by odkrywając bogactwo kulturowe Sądecczyzny, znaleźć natchnienie dla własnych działań twórczych, pogłębić wiedzę o otaczającym nas świecie i nauczyć się odczytywać ślady, odciśnięte w nim przez czasy minione.