Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Poznaj specyfikę i charakter strojów lachowskich i mieszczańskich noszonych w regionie Nowosądecczyzny na przełomie XIX i XX wieku i wzorując się na nich zaprojektuj swój indywidualny strój dla własnoręcznie wykonanej lalki.

Czym różni się przyporek od przypora, gorset od kamizelki? Jak wykonać własnoręcznie haft albo płótno? Przyjdź do Muzeum Pienińskiego i tradycyjne, pienińskie wzornictwo i ubiór.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu powstało z szacunku dla historii regionu oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego. To miejsce odkrywania powiązań między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, tworzenia nowych interpretacji i kontekstów. Miejsce otwarte na dialog, zachęcające do samodzielnego, niezależnego myślenia.

BON KULTURY w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu to okazja, by odkrywając bogactwo kulturowe Sądecczyzny, znaleźć natchnienie dla własnych działań twórczych, pogłębić wiedzę o otaczającym nas świecie i nauczyć się odczytywać ślady, odciśnięte w nim przez czasy minione.