Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Co przenosił w swoim plecaku handlarz? Na jakiego typu produkty było społeczne zapotrzebowanie? Kiedy odbitka graficzna jest bardziej pożądana, niż obraz czy rzeźba? Uczestnicy zajęć podążą tropem sprzedawcy obrazów. Wspólnie z nim odnajdą miejsca, w których dawniej można było je zakupić.

Zajęcia mają charakter terapeutyczny i rozwojowy. Adresowane są do osób z niepełnosprawnością intelektualną, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Ich celem jest ułatwienie odbioru dzieła – filmu, rzeźby i obrazu, nauka odkrywania gestów wyrażających emocje twórców/bohaterów i sposobów budowania nastroju.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie jest miejscem opisywania świata – przeszłego i dzisiejszego, dalekiego i bliskiego. Świata obyczaju, który jest lustrem dla nas samych. Stawiając pytania, Muzeum otwiera przestrzeń rozmowy dla lepszego zrozumienia siebie oraz innych.

BON KULTURY w Muzeum Etnograficznym w Krakowie to okazja do spojrzenia na codzienność przez pryzmat otaczających nas rzeczy, kalendarza świąt oraz ludzkich potrzeb, zróżnicowanych w zależności od czasu i miejsca, w jakim żyjemy.