Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów to dwadzieścia cztery zabytkowe obiekty wzniesione na przestrzeni czterech stuleci, począwszy od renesansowych, szesnastowiecznych dworów: Karwacjanów w Gorlicach i Gładyszów w Szymbarku, po dziewiętnastowieczne chałupy pogórzańskie w Szymbarku. W łemkowskich chyżach w Łosiu i grecko-katolickiej cerkwi w Bartnem zatrzymał się biegnący czas – wiek oryginalnej, wieloetnicznej i wielonarodowej kultury tętniącej niegdyś życiem na Pogórzu Gorlickim. To idealne miejsce na chwilę refleksji nad przeszłością i własnymi korzeniami.

BON KULTURY w Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów to atrakcyjna propozycja podróży w przeszłość, podróży odkrywczej, pożytecznej edukacyjnie i rozwijającej duchowo, podróży w świat, który minął.