Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Jak dawniej wyglądała łemkowska wieś? Jak budowano wiejski dom? Czy dom można wziąć ze sobą i przenieść w inne miejsce?

Pszczoły już od najdawniejszych czasów wzbudzały zainteresowanie naszych przodków, stając się symbolem pracy, porządku i powodzenia. Produkty pochodzące z ula stanowiły ważną rolę gospodarczą, nie tylko jako słodki składnik menu, lecz także cenny materiał do wyrobu wielu innych produktów pochodzenia pszczelego: świec, środków czystości, leków i kosmetyków.

Czym jest herb? Czy logo jest jego współczesnym odpowiednikiem? Jakie są polskie symbole narodowe i znaki patriotyczne?

Jak postrzegamy obiekty w naturze i w jaki sposób możemy je pokazać na płaszczyźnie? Co to jest perspektywa i dlaczego jest ona potrzebna każdemu artyście? Jak zmieniały się sposoby przedstawienia przedmiotów i przestrzeni na płaszczyźnie w różnych epokach historycznych?

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów to dwadzieścia cztery zabytkowe obiekty wzniesione na przestrzeni czterech stuleci, począwszy od renesansowych, szesnastowiecznych dworów: Karwacjanów w Gorlicach i Gładyszów w Szymbarku, po dziewiętnastowieczne chałupy pogórzańskie w Szymbarku. W łemkowskich chyżach w Łosiu i grecko-katolickiej cerkwi w Bartnem zatrzymał się biegnący czas – wiek oryginalnej, wieloetnicznej i wielonarodowej kultury tętniącej niegdyś życiem na Pogórzu Gorlickim. To idealne miejsce na chwilę refleksji nad przeszłością i własnymi korzeniami.

BON KULTURY w Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów to atrakcyjna propozycja podróży w przeszłość, podróży odkrywczej, pożytecznej edukacyjnie i rozwijającej duchowo, podróży w świat, który minął.