Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Architektura jest jak książka pisana w czasie i przestrzeni przez kolejne pokolenia. Style architektoniczne wyznaczają jej poszczególne rozdziały, a wspaniałe budowle stanowią znaki naszego trwania i przemijania. Język architektury pełen jest powtarzających się terminów – bryła, sklepienie, fasada, konstrukcja i detal, piękno i funkcjonalność. Czasem pozostaje on charakterystyczny tylko dla danej cywilizacji czy epoki.

Jak samemu utkać tkaninę? Gdzie jest osnowa, a gdzie jej wątek? Czym ozdabiali swój strój Wikingowie?

Warsztaty w Skansenie są doskonałym sposobem na oswajanie dzieci z ekologią i pojęciem recyklingu. Wykonując zabawkę ze starych, niepotrzebnych już materiałów i przedmiotów nauczą się one jak mogą je przemienić w niepowtarzalną, a jednocześnie użyteczną rzecz.

„Jak cię widzą, tak cię piszą” – chcemy czy nie, to stwierdzenie było, jest i będzie zawsze aktualne. Pierwotna potrzeba niezbędnej ochrony naszego ciała przed zimnem została z czasem zepchnięta na miejsce podrzędne, sublimując we wszechwładne zjawisko zwane modą. Jakie mechanizmy ją kształtowały? W jakie formy, tkaniny, barwy moda „nakazywała” ubierać się ludziom na przestrzeni kilkudziesięciu wieków? Dlaczego kolor purpury był zarezerwowany dla królów i co to jest polski strój narodowy?

Temat wojen i wojskowości jest zagadnieniem ogromnie istotnym i niestety wciąż aktualnym. Warsztaty stanowią zaproszenie do podróży przez świat, gdzie rozgrywały się istotne wydarzenia historyczne mające wpływ na kolejne epoki. Osią zajęć będzie kalendarium działań wojennych, które wpływały na wynalazczość w zakresie nowych rozwiązań zbrojeniowych oraz rozwój broni wobec ciągłych konfliktów w świecie, które nie ominęły także Rzeczpospolitej.

Praktyczna wiedza o rosnących wokół nas ziołach i roślinach oraz ich zastosowaniu jest tematem całorocznych warsztatów dla dzieci i dorosłych w skansenie szymbarskim. Aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu, kontakt z przyrodą i wielozmysłowe poznanie roślin to korzyści jakie wyniosą uczestnicy zajęć.

Kontakt ze sztuką uwalnia wyobraźnię, rozwija umiejętności manualne i kreatywne myślenie dziecka pozytywnie wpływając na jego dalszy rozwój. Umiejętne zainspirowanie dziecka sztuką, często ten pierwszy dla niego "żywy" z nią kontakt, decyduje o chęci podjęcia przez nie dalszych działań w tym kierunku. Źródłem inspiracji w proponowanych warsztatach będzie rzeźba ludowa.

Koń towarzyszył człowiekowi od zawsze – w boju, w pracy na roli, jako środek transportu. Był oczywistym elementem otaczającej rzeczywistości tak powszechnym, że pod hasłem ,,koń” w starym słowniku znalazł się opis ,,koń jaki jest, każdy widzi”. Dzisiaj widok żywego konia staje się zjawiskiem coraz rzadszym, a młodsi z nas często znają go tylko z mediów i ilustrowanych bajek dla dzieci.

Co kryje maska? Po co ludzie zakładają maski? Kogo one przedstawiają? Czy we współczesnych czasach również zakładamy maski? Odpowiedzi na te i inne pytania na różne sposoby będzie można poszukiwać na warsztatach w kasztelu szymbarskim.

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów to dwadzieścia cztery zabytkowe obiekty wzniesione na przestrzeni czterech stuleci, począwszy od renesansowych, szesnastowiecznych dworów: Karwacjanów w Gorlicach i Gładyszów w Szymbarku, po dziewiętnastowieczne chałupy pogórzańskie w Szymbarku. W łemkowskich chyżach w Łosiu i grecko-katolickiej cerkwi w Bartnem zatrzymał się biegnący czas – wiek oryginalnej, wieloetnicznej i wielonarodowej kultury tętniącej niegdyś życiem na Pogórzu Gorlickim. To idealne miejsce na chwilę refleksji nad przeszłością i własnymi korzeniami.

BON KULTURY w Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów to atrakcyjna propozycja podróży w przeszłość, podróży odkrywczej, pożytecznej edukacyjnie i rozwijającej duchowo, podróży w świat, który minął.