Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Muzeum jest miejscem upamiętniania i upowszechnianie wiedzy na temat życia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, którego pontyfikat oraz przesłanie zajmuje wyjątkowe miejsce w polskim dziedzictwie narodowym. Muzeum stara się przekazywać kolejnym pokoleniom osobę Jana Pawła II jako wzór człowieka szlachetnego, mądrego, otwartego na innych ludzi, cieszącego się autorytetem i szacunkiem.

Misja Muzeum obejmuje również wspieranie rodziny jako podstawowej,  niezastąpionej wspólnoty kształtującej tożsamość człowieka, jego system wartości i postawę obywatelską, a także czynne uczestnictwo w budowie społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich.