Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Chcesz wziąć udział w ekspedycji? Dowiedzieć się jak wygląda praca przy wykopaliskach? Odkryć skarb i odgadnąć do czego służył naszym przodkom? Przyjdź na przystanek – Archeologia.

W programie:

Celem zajęć będzie przybliżenie warunków pracy archeologa, w tym poszczególnych etapów od odkrycia zabytku w ziemi, przez jego zadokumentowanie, konserwację aż do naukowego opracowania. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak wyglądają badania archeologiczne. Pracując na specjalnie przygotowanym wykopie dzieci będą odkrywać „skarby”, a następnie przygotowywać ich rysunkową i fotograficzną dokumentację. Czynności te pomogą im zrozumieć istotę działalności archeologów, na którą składa się zarówno praca w terenie, jak i naukowe opracowanie wydobytych zabytków.

Zajęcia adresowane do: dzieci w wieku od 9 do 12 lat

Liczba uczestników: 10-25 osób

Kalendarz zajęć: wrzesień 2017-sierpień 2018 (z pominięciem miesięcy zimowych, kiedy nie jest możliwe prowadzenie zajęć na zewnątrz), raz w tygodniu

Czas trwania: 2 godz.

Koszt: 4,00 zł od osoby

Miejsce: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Oddział w Nowej Hucie, ul. Sasanek 2a

Szczegółowe informacje i rezerwacja: tel. (12) 640 80 60