Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Zajęcia poświęcone są tajnikom pracy średniowiecznych skrybów i iluminatorów. Warsztaty umożliwią uczestnikom niezwykłą podróż w czasie. Dzięki niej zainteresowani poznają charakter miejsca, w którym mogły powstawać rękopisy, dowiedzą się w jaki sposób tworzyli je mnisi oraz posmakują pracy kopistów.

W programie:

Uczestnicy zajęć zostaną wprowadzeni do wnętrz zabytkowej, renesansowej budowli w Branicach, gdzie zobaczą jak wyglądało stanowisko pracy średniowiecznego skryby i dowiedzą się w jaki sposób mnisi tworzyli rękopisy w języku łacińskim i polskim oraz co oznaczają takie terminy jak skryba, manuskrypt czy pergamin. Zapoznają się z historią piśmiennictwa i jego początkami na ziemiach polskich, obejrzą również reprodukcje przykładowych średniowiecznych i renesansowych iluminowanych ksiąg. W ostatniej części zajęć uczestnicy przebrani w stroje średniowiecznych skrybów, przy podkładzie muzycznym z epoki, samodzielnie wykonają iluminowane kompozycje inicjałowe, posługując się w tym celu gęsimi piórami, atramentem i kartami papieru czerpanego.

Zajęcia adresowane do: dzieci w wieku od 9 do 12 lat

Liczba uczestników: 10-25 osób

Czas trwania: 1,5 godz.

Kalendarz zajęć: kwiecień-grudzień 2017, terminy ustalane indywidualnie

Koszt: 5,00 zł od osoby

Miejsce: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Oddział w Nowej Hucie, ul. Sasanek 2a

Szczegółowe informacje i rezerwacja: tel. (12) 640 80 60