Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Pieniądz to cenne źródło historyczne, efekt pracy rzemieślnika i kunsztu artysty oraz czynnik rozwijający handel. Wymiana towarowa przyczyniła się do wzajemnej wymiany myśli, poglądów i wiedzy między przedstawicielami różnych społeczności, a przez to do rozwoju cywilizacji. O sile nabywczej pieniędzy i przedmiotów wymiany w przeszłości i obecnie można dowiedzieć się podczas warsztatów w Muzeum Archeologicznym.

W programie:

Prowadzący zajęcia opowie kiedy pojawiły się na ziemiach polskich pierwsze pieniądze, jak wyglądały, jak się nazywały oraz jak działał handel, zanim wymyślono pieniądze, a także co dawniej pełniło rolę środka płatniczego. Dzieci będą miały okazję ułożyć rozsypankę obrazkową o tematyce dotyczącej zagadnienia wymiany towarowej w średniowieczu oraz poznać takie terminy jak: płacidło, pieniądz, moneta, banknot, grzywna, dukat, denar, grosz, tynf, złoty, waluta, mennica, bank. Ponadto wykorzystując różne środki płatności i towary (kopie naczyń gliniane, przedmiotów żelaznych, biżuterii, sól, ziarna zbóż – przedmioty występujące w muzeum) oraz posługując się średniowiecznym cennikiem i obowiązującymi w tym czasie jednostkami miar i wag, dokonają samodzielnych zakupów wcielając się w średniowiecznych kupców.

Zajęcia adresowane do: dzieci w wieku od 10 do 14 lat

Liczba uczestników: 10-25 osób

Czas trwania: 1,5 godz.

Kalendarz zajęć: kwiecień-grudzień 2017, terminy ustalane indywidualnie

Koszt: 5,00 zł od osoby

Miejsce: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Gmach Główny, ul. Poselska 3

Szczegółowe informacje i rezerwacja: tel. (12) 422 75 60 wew. 50