Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Chcesz poznać najważniejsze okresy w dziejach Egiptu, zabytki pochodzące z okres Ptolemejskiego, szczegóły pracy archeologa podczas badań terenowych, czy starożytną biżuterię? Przyjdź i sprawdź swoją wiedzę podczas udział w grze terenowej.

Głównym celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom rzymskiej sztuki dekorowania podłóg oraz ścian małymi, kolorowymi kamieniami, szkłem bądź fragmentami ceramik, a także próba ułożenia własnej mozaiki.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie to miejsce, które gromadzi i opisuje świadectwa życia najstarszych społeczeństw dla lepszego zrozumienia przeszłości oraz naszego miejsca w dzisiejszym świecie. Podstawą zbiorów są materiały pozyskiwane drogą badań archeologicznych, szczególnie z terenu Małopolski, stanowiącej główny obszar zainteresowania Muzeum.

BON KULTURY w Muzeum Archeologicznym to okazja do spojrzenia na region jako na miejsce pełne tajemnic przeszłości oraz możliwość przybliżenia szczegółów dawnego życia w najbliższej okolicy.