Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ swoje przedsięwzięcia i aktywności buduje wokół zainteresowania kulturą, opartą na żywej relacji pomiędzy współczesnością a dziedzictwem przeszłości, kulturą zrodzoną z indywidualizmu regionalnego, z poszanowania odrębności i tożsamości, a jednocześnie sprzyjającą integracji grup i narodów nowej cywilizacji europejskiej. Swoimi działaniami promotorskimi i edukacyjnymi instytucja stara się z wielkim zaangażowaniem wspierać kulturotwórcze inicjatywy regionu, odpowiadając przy tym zarówno na potrzeby tzw. elit, jak i oczekiwania szerokiej publiczności.

BON KULTURY w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ to warsztaty kulturoznawczo-plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia, poprzez wspólną zabawę, oswajają ze sztuką, zachęcają do poszukiwania jej przejawów w codziennym życiu i w najbliższym otoczeniu, pobudzają zdolność twórczego myślenia i umożliwiają realizację własnych projektów plastycznych.