Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Na czym grali nasi dziadowie? Czy na liściu lub słomie także można zagrać melodię? Jak z kawałka drzewa zrobić piszczałkę? Tajemniczy świat dźwięków oraz instrumentów ludowych to temat kolejnych warsztatów inspirowanych tradycjami muzycznymi regionu.

Po licznych wędrówkach Pyzy na polskich dróżkach oraz wielu perypetiach Bolka i Lolka w różnych zakątkach świata nadszedł czas, aby uczestnicy BONU KULTURY powrócili z dalekich wojaży wprost do serca Małopolski – Krakowa. W otoczeniu sympatycznych bohaterów poznawać będą jego tajemnice i największe atrakcje. A przewodnikiem będzie sam Smok Wawelski w rozczłapanych butach i czerwonym kaszkiecie.

Jakie wzory ludowe powinny kojarzyć się nam z Małopolską? Na czym polega praca twórcy ludowego? Ile czasu zajmowało mu wyhaftowanie stroju ludowego? Warsztaty pomogą znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z zagadnieniem kultury ludowej Małopolski. Zostały one przygotowane z myślą o najmłodszych, młodzieży, osobach dorosłych oraz seniorach.

Scena to miejsce, w którym spełniają się marzenia, a wizje artystów stają się rzeczywistością, dzięki niezwykłej magii teatru! Wspólnie będziemy odkrywać tę magię, zawartą w teatralnych rekwizytach, kostiumach i scenografii. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z historią teatru, z charakterem teatralnej przestrzeni kształtowanej przez wyobraźnię i umiejętności plastyczne twórców, a także rozbudzenie ich kreatywności poprzez samodzielną pracę nad modelem teatru i postaciami aktorów.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ swoje przedsięwzięcia i aktywności buduje wokół zainteresowania kulturą, opartą na żywej relacji pomiędzy współczesnością a dziedzictwem przeszłości, kulturą zrodzoną z indywidualizmu regionalnego, z poszanowania odrębności i tożsamości, a jednocześnie sprzyjającą integracji grup i narodów nowej cywilizacji europejskiej. Swoimi działaniami promotorskimi i edukacyjnymi instytucja stara się z wielkim zaangażowaniem wspierać kulturotwórcze inicjatywy regionu, odpowiadając przy tym zarówno na potrzeby tzw. elit, jak i oczekiwania szerokiej publiczności.

BON KULTURY w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ to warsztaty kulturoznawczo-plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia, poprzez wspólną zabawę, oswajają ze sztuką, zachęcają do poszukiwania jej przejawów w codziennym życiu i w najbliższym otoczeniu, pobudzają zdolność twórczego myślenia i umożliwiają realizację własnych projektów plastycznych.