Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

W roku 2018 przypada szczególna 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu przygotowało ofertę warsztatów, których motywem przewodnim będzie godło oraz flaga – nasze symbole narodowe. Na zajęciach uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się, jak Polska odzyskała niepodległość, dlaczego polskie barwy narodowe to biel i czerwień oraz z jakiego powodu na godle widnieje orzeł.

W ramach kolejnych zajęć z cyklu Mała Akademia Folkloru, chcemy zapoznać najmłodsze pokolenie z tradycją i kulturą rodzimego regionu, i przenieść się w świat dawnych zabaw i zabawek ludowych.

„Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół — cicho czeka.” Zainspirowani słowami Aleksandra Fredry, podczas wspólnej zabawy odkryjemy różne skojarzenia i rytuały związane z kąpielą oraz poznamy proces powstawania mydła.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ swoje przedsięwzięcia i aktywności buduje wokół zainteresowania kulturą, opartą na żywej relacji pomiędzy współczesnością a dziedzictwem przeszłości, kulturą zrodzoną z indywidualizmu regionalnego, z poszanowania odrębności i tożsamości, a jednocześnie sprzyjającą integracji grup i narodów nowej cywilizacji europejskiej. Swoimi działaniami promotorskimi i edukacyjnymi instytucja stara się z wielkim zaangażowaniem wspierać kulturotwórcze inicjatywy regionu, odpowiadając przy tym zarówno na potrzeby tzw. elit, jak i oczekiwania szerokiej publiczności.

BON KULTURY w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ to warsztaty kulturoznawczo-plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia, poprzez wspólną zabawę, oswajają ze sztuką, zachęcają do poszukiwania jej przejawów w codziennym życiu i w najbliższym otoczeniu, pobudzają zdolność twórczego myślenia i umożliwiają realizację własnych projektów plastycznych.