Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

„Ja to ktoś inny” pisał Artur Rimbaud. Alter ego dosłownie można przetłumaczyć jako „drugi ja”. Termin ten używany jest w literackich analizach opisujących postacie psychologicznie identyczne. Fikcyjny bohater często stanowi alter ego samego autora, prezentując pośrednio jego myśli, tłumione skłonności czy najbardziej skrywane jego społecznie nieakceptowane zachowania.

Czy „Wyzwolenie” może opisywać nasz dzisiejszy świat? Kim mógłby być dzisiaj Wyspiański? Czy klasyka może brzmieć współcześnie, opowiadać nasze przeżycia i opisywać dzisiejszy świat? Teatr zawsze funkcjonuje „tu i teraz”, jest najbardziej nietrwałą, ale też najaktualniejszą ze sztuk.

Chcesz poznać Teatr im. Juliusza Słowackiego od podszewki? Odkryć jego historię powstania, liczne tajemnice, schowki, zakulisowe zabobony i legendy? Zapraszamy do zwiedzania w formie wędrówki po ogólnie dostępnych oraz niedostępnych dla widza przestrzeniach pod kierunkiem zawodowego aktora.

Dorastam – co jest normą a co poza nią? Tożsamość – czekanie na dorastanie? Kiedy chce być podobny, a kiedy chce się różnić? Kiedy odmienność zbliża mnie do wszystkich? To tylko z kilka z nurtujących młodzież pytań, na które spróbują znaleźć odpowiedź w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie to instytucja kultury i sztuki z ponad stuletnią tradycją. Od kilku lat teatr łączy dobre praktyki, które sprawdzały się na przestrzeni wieku, z nowymi technikami i sposobami docierania do dzieci i młodzieży. Teatr staje się miejscem otwartym dla edukacji i nowych metod pracy, równocześnie pozostając silnie związanym z celebrowaniem sztuki wysokiej. Wszystkie przestrzenie teatru (Duża Scena, Scena Miniatura, Dom Rzemiosł i Małopolski Ogród Sztuki) są teraz dostępne do eksploracji i nauki, a tworzone działania otwierają zakamarki teatralne dla widza w każdym wieku.